Vinaria – Sauvignon Blanc Verkostung


•    Sauvignon Blanc Hochbrudersegg 2010: 14,9 Pkt.
•    Sauvignon Blanc Hochbrudersegg Privat 2008: 16,0 Pkt.